Monitoring AHD jest rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do monitoringu IP. W przypadku mniejszych instalacji jest on łatwiejszy w instalacji i konfiguracji. Podstawową różnicą rozwiązań AHD w stosunku do rozwiązań IP jest sposób podłączania kamer do rejestratora – robi się to przy użyciu dedykowanego okablowania. Kamery AHD dysponują jakością obrazu porównywalną z kamerami IP a rejestratory DVR mają podstawową funkcjonalność zbliżoną do rejestratorów NVR.

Podstawową zaletą rozwiązań AHD (oprócz łatwości instalacji) jest niższy koszt całego rozwiązania. Analogiczny system zbudowany w oparciu o rejestrator NVR i kamery IP kosztuje ok. 40% więcej niż system AHD.

Produkty