Syreny umożliwiają dźwiękowe i wizualne informowanie o wyzwoleniu alarmu. W przypadku tych urządzeń kluczowe jest zapewnienie długiej pracy bateryjnej oraz zabezpieczenie przed łatwym zniszczeniem. Nasze produkty spełniają oba parametry.