JAK ROZMIEŚCIĆ KAMERY? JAK JE PODŁĄCZYĆ? JAKIE WYBRAĆ ZASILANIE?

Kwestia rozmieszczenia kamer nie jest właściwie kwestią techniczną, jest to bardziej decyzja z zakresu polityki bezpieczeństwa. Musimy zastanowić się, co chcemy monitorować, na ile istotne jest pokrycie wizją otoczenia budynku i w jakim zakresie, na które fragmenty chcemy mieć szczególną uwagę. A także, czy chcemy mieć możliwość dokonywania przybliżeń oraz śledzenia obiektów.  Przy planowaniu rozmieszczenia należy również wziąć pod uwagę odległość od elementów, które chcemy monitorować.  Obiekt znajdujący się w kącie widzenia kamer, ale umieszczony zbyt daleko od niej, nie będzie czytelny –  jeśli nie będziemy dysponowali kamerą z odpowiednim zoomem optycznym. Należy pamiętać, że kamery z funkcją PTZ nie zawsze są w stanie zarejestrować krótkotrwałe zdarzenie. Zbyt długa ścieżka patrolu oraz brak analityki spowoduje możliwość uniknięcia zarejestrowania przez kamerę.

Jeśli chodzi o podłączenie to jest ono konsekwencją wyboru systemu. Kamery IP możemy włączyć do już istniejącej sieci LAN bezpośrednio, natomiast kamery AHD będą wymagały osobnego okablowania lub możemy wykorzystać okablowanie sieci LAN w formie skrętki. Musi być ono jednak wyizolowane od pozostałej części sieci.   W przypadku wykorzystania skrętki do podłączenia kamer konieczne jest użycie tzw. Balunów, które pozwolą na odpowiednie przetworzenie sygnału oraz zapewnią fizyczną konwersję ze złącza BNC (używanego przez kamery) do złącza RJ-45 (używanego w sieciach LAN).

 

W technologii IP dodatkową możliwością jest podłączenie bezprzewodowe poprzez wykorzystanie sieci WLAN (WiFi). W takim przypadku konieczne jest zapewnienie dobrego zasięgu sieci bezprzewodowej w miejscu, w którym będzie umieszczona kamera. Należy pamiętać o tym, że sygnał musi zapewnić odpowiednią prędkość połączenia oraz musi być stabilny. W innym przypadku kamera nie będzie w stanie poprawnie wysłać zapisu video do rejestratora.

Odrębną kwestią jest zasilanie kamer. Zarówno kamery IP, jak i kamery AHD możemy zasilać przy użyciu zasilaczy podłączonych bezpośrednio do kamery lub zasilania centralnego. W pierwszym przypadku konieczne jest zapewnienie dostępu do gniazda sieci energetycznej w niewielkiej odległości od kamery, co może nie być możliwe, szczególnie w przypadku instalacji zewnętrznych. Gdy jednak zdecydujemy się na zasilanie centralne, kamery będą podłączone wyłącznie do jednego kabla. Kablem takim będą zarówno przesyłały dane/sygnał video,  jak i otrzymywały zasilanie. System zapewniający kamerom IP zasilanie poprzez skrętkę komputerową nosi nazwę PoE – Power Over Ethernet.  Jest on w pełni ustandaryzowany, co oznacza, że w ramach jednej instalacji mogą współpracować elementy od różnych dostawców. W systemie PoE centralnym elementem jest switch PoE, do którego podłączamy kamery poprzez okablowanie sieci LAN.


Po lewej zasilanie PoE, a po prawej lokalne

W przypadku kamer AHD mamy do wyboru dwa rozwiązania. Pierwsze to kabel łączący dwa oddzielne przewody – koncentryczny do przesyłu sygnału video oraz drugi, służący do zasilania.  Drugie – z wykorzystaniem skrętki oraz balunów dwufunkcyjnych. Baluny zapewniają zarówno przesył sygnału video, jak i zasilanie.


1) Skrętka
2) Koncentryczny
3) Lokalnie

Warto pamiętać, że z zasady kamery AHD dostarczane są bez zasilaczy, za to większość kamer IP takie zasilacze posiada w komplecie. Kamery AHD zasilane są z ustandaryzowanych zasilaczy 12V, takich jak 8level PA12V1.5A